slovakia flagczech flag
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pia 8:00-16:30hod
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 • Štítky blogu
 1. Úvod
 2. Tipy a rady do záhrady
 3. Úprava záhrady
 4. Humac® Agro - Prírodné hnojivo ako stimulátor úrodnosti pôdy

Humac® Agro - Prírodné hnojivo ako stimulátor úrodnosti pôdy

Prírodné hnojivo Humac® Agro Vám ponúka nový pohľad na pôdu a pestovanie rastlín. Hnojivo prispieva k efektívnejšiemu pestovaniu, má pozitívny vplyv na životné prostredie. Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje úrodnosť pôdy a zároveň efektivitu výroby je množstvo a kvalita organických látok obsiahnutých v pôde. Dôležitú úlohu pre kvalitu pôdy zohráva hlavne stabilná forma pôdy, ktorá je tvorená najmä humusovými látkami, ktorými sú aj humínové kyseliny.

V poľnohospodárstve je aplikácia huminových kyselín do pôdy bežnou záležitosťou, nakoľko sa nachádzajú v mnohých organických hnojivách ako napr. kravský hnoj, rašelina, rôzne druhy kompostov a podobne.

Na rozdiel od vyššie spomenutých organických hnojív obsahuje Humac® Agro aktivované humínové kyseliny v koncentrovanej forme s komplexnejšou štruktúrou. Produkt sa vyrába z leonarditu (ten predstavuje druh oxidovaného lignithového uhlia, ktoré vzniklo už pred 70 miliónmi rokov. Ide o plne prírodnú organickú hmotu, ktorá obsahuje uhlík, makro a mikro živiny, ale ešte nedosiahla úroveň uhlia. Deriváty leonarditu nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach ako kozmetika, farmácia, agro).

Komplexné pôsobenie Humacu zlepší podmienky rastu, zvýši úrodu, nutričnú hodnotu pestovaných rastlín a spolu s nižšou spotrebou minerálnych hnojív výrazne zvýši rentabilitu pestovania.

Hlavné vlastnosti resp. účinky hnojiva Humac® Agro:

 • významným spôsobom zlepšuje štruktúru pôdy, zvyšuje pôrovitosť, zlepšuje vodný a vzdušný režim pôdy,
 • zadržuje vodu v pôde a výrazne znižuje riziko vodnej erózie,
 • stimuluje rast koreňového systému,
 • ozdravuje zamorené pôdy,
 • výrazne zamedzuje stratám živín z pôdy (pôsobí ako inhibítor nitrifikácie)
 • optimalizuje využitie živín,
 • optimalizuje pH pôdy,
 • znižuje potreby minerálnych hnojív až do 50%,
 • zvyšuje množstvo prospešných mikroorganizmov v pôde,
 • obsahuje všetky v prírode sa vyskytujúce makro, mikro a stopové prvky a aminokyseliny prírodného pôvodu,
 • viaže v pôde rizikové látky ako ťažké kovy, rezíduá pesticídov, kongenéry PCB, dioxíny čím výrazne obmedzí prípadnú fytotoxicitu rastlín, súčasne podporuje degradáciu niektorých druhov škodlivín v pôde,
 • umožňuje aplikáciu na miestach kde sú chránené resp. sú tam legislatívne nariadené obmedzenia v súvislosti s aplikáciou minerálnych hnojív, ako sú napr. ochranné pásma vodných zdrojov, chránené vodohospodárske oblasti, zraniteľné oblasti a stahovité pozemky,
 • zvyšuje odolnosť rastlín pred nepriaznivým abiotickým faktorom a pozitivné vplýva na ich zdravotnú nezávadnosť.

Použitie prírodného hnojiva Humac®Agro

 • hnojivo Humac® Agro je možné aplikovať na bežné pestované poľné a špeciálne plodiny, okrem tých, ktoré potrebujú výrazne odlišné pH pôdy od neutrálneho ako napr. čučoriedky,
 • ekologické hnojivo nájde svoje uplatnenie  v poľnohospodárstve, lesníctve a okrasnom záhradníctve,
 • môžete ho použiť k listovej, hlúbovej, plodovej a koreňovej zelenine, strukovinám a ovocným plodom a viniču, ovocným a okrasným stromom, krom, poľným plodinám, bylinkám, okrasným rastlinám a kríkom, listnatým a ihličnatým stromom, na trávnik, k príprave kompostu, taktiež ako náhradu maštaľného hnoja a na oživenie pôdy bez ornice a jalové pôdy.

Použitie v zelenine a zemiakoch

 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Podpora koreňovej sústavy, pôdneho života a zdravotného stavu porastov
 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do rastlín

 

Použitie v poľných plodinách

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Zniženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Riešenie pre oblasti s odmedzeným použitím dusíkatých hnojívPoužitie v ovocných sadoch

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Stimulácia koreňovej sústavy a lepšia ujateľnosť výpestkov
 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastov
 • Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do plodov

 

Použitie v okrasnej a verejnej zeleni

 • Dlhodobé zvýšenie kvality a úrodnosti pôdy
 • Stimulácia koreňovej sústavy a lepšia ujateľnosť výpestkov
 • Sýtejšie sfarbenie a vitálnejší rast
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdyPoužitie v jahodách a drobnom ovocí

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Stimulácia koreňovej sústavy, lepšia ujateľnosť a zimovzdornosť
 • Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do plodov
 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastu

 

Použitie v trávniku

 • Zvýšenie estetickej hodnoty a kvality trávnika
 • Stimulácia koreňovej sústavy a vyššia odolnosť voči mechanickému zaťažovaniu
 • Lepšie hospodárenie s vodou a vyššia odolnosť voči suchu
 • Lepšie hospodárenie so živinami a nižšie riziko popálenia porastu
 • Zvýšený výkon fotosyntézy, sýtejšie sfarbenie
 • Podpora odnožovania, vitálnejší porast a rýchlejšia regenerácia

 

Použitie vo vinohradoch

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív
 • Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastov
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Podpora koreňovej sústavy a zvýraznenie "terrior"

 

 

Spôsob aplikácie prírodného hnojiva Humac® Agro

 • huminové kyseliny vyžadujú určitý čas nato, aby s minerálnou časťou pôdy vytvorili tzv. organominerálne komplexy, vďaka ktorým sa môže ich pozitívne pôsobenie na pôdu a rastliny naplno prejaviť,
 • hnojivo sa môže aplikovať celoročne, najvhodnejší čas na aplikáciu je však mimo hlavného vegetačného rastu plodín to je od jesene do skorej jari,
 • odporúča sa aplikovať hnojivo na vrch pôdy, ideálne plytko zapracovať do vrchnej vrstvy pôdy do cca 10cm, prípadne priamo ku koreňom rastlín,
 • ak chcete vykonávať aplikáciu na miesta, kde už bol predtým Humac® Agro použitý tak odporúčame až po 3-4 rokoch jeho predchádzajúcej aplikácie,
 • po aplikácií Humac® Agro sa odporúča počas vyššie spomenutého obdobia znížiť dávkovanie všetkých minerálnych hnojív, najmä dusikatých rádovo až o cca 30 - 50% v porovnaní s dávkami na základe bilančných metód.

Dávkovanie prírodného hnojiva Humac® Agro v závislosti od obsahu humusových látok v pôde

 • ako základnú dávku je možné považovať cca 20 - 30 kg/100m2, v opodstatnených prípadoch aj viac. To však závisí od mnohých faktorov, najmä od bonity pôdy, intenzity výroby a enviromentálnej záťaže,
 • dávkovanie jednotlivých drevín a krov pri a po výsadbe je v rozmedzí od 100 - 400g/ks, to závisí nielen od vyššie spomených faktorov, ale aj od veľkosti výpestku pri výsadbe, od veku už založeného porastu, veľkosti a kondície konkrétnej rastliny resp. porastu,
 • základné dávkovanie pre záhradky:
  • 2 až 3 kg /10m2
 • zelenina listová (šalát, špenát), hlúbová (kapusta, kel, karfiol, brokolica), plodová (uhorka, paradajka, paprika, tekvica, dyne), strukoviny:
  •  3,5 až 5 kg/10m2
 • koreňová zelenina a intenzívne kultúry (červená repa, mrkva, zeler, petržlen a zemiaky):
  • 3 až 4 kg/10m2
 • ovocné plodiny (maliny, jahody, ríbezle):
  • 3,5 až 5 kg/10m2
 • ovocné a okrasné stromy a kry, vinič - aplikácia k jednotlivým rastlinám:
  • 2 až 5 kg/10ks
 • poľné plodiny (obilie, kukurica, repka, slnečnica, sója, atď.):
  • 2 až 5 kg/10m2
 • bylinky:
  • 2,5 až 3 kg/m2
 • okrasné rastliny a kríky, listnaté a ihličnaté stromy:
  • 2 až 3 kg/10ks
 • trávnik:
  • 2 kg/10m2
 • príprava kompostu:
  •  3 až 5 % postupným pridávaním do kompostovanej hmoty
 • náhrada maštaľného hnoja v dávke 40-50t/ha:
  • 5 kg/10m2
 • pôdy bez ornice a jalové:
  • 10-30kg/10m2 t.j. základná dávka na oživenie pôdy

Použitie produktu Humac Agro

Zásadné faktory pre dávkovanie hnojiva Humac® Agro

 • Bonita pôdy
 • Spôsob obhospodarovania pôdy
 • Enviromentálna záťaž

Rozhodujúcou pre úrodnosť pôdy na danej lokalite je jej bonita a charakteristické vlastnosti prevažujúceho pôdneho typu. Pokiaľ máte pôdu s nižšou bonitou resp. nižšou prirodzenou úrodnosťou pôdy, tak sa odporúča vyššie dávkovanie Humacu Agro. Pri jalových pôdach sa odporúča aplikovať tzv. melioračné dávky cca 1-3 t/ha.

Spôsob akým sa obhospodaruje pôda a vyživuje porast výraznou mierou vplýva na obsah humusových látok v pôde a jej úrodnosť. Ak sa pravidelne intenzívne obhospodaruje úôda a dostatočne sa vyživuje minerálnymi hnojivami, tak je podporovaná mineralizácia pôdnej organickej hmoty. V prípade, že sa pri tomto spôsobe obhospodárovania nevracia dostatočné množstvo hmoty späť do pôdy, tak to vedie k tomu, že sa postupne znižuje obsah humusu v pôde a môže sa narušiť stabilita pôdnych agregátov, postupne zhoršiť pôdna struktúra a následne degradovať pôda. Dávkovanie Humacu Agro sa preto odporúča prispôsobiť intenzite a spôsobu obhospodárovania pôdy, aj v nadväznosti na obsah organických látok v pôde. Všeobecne sa však odporúča aplikácia vyššie dávky produktu pokiaľ je vyššia miera obrábania pôdy, vyššia miera mineralizácie pôdy a zároveň aj záporná bilancia organických látok v pôde.

Z hľadiska enviromentálnej záťaže je potrebné dávkovanie prípravku Humac® Agro prispôsobiť charakteru výroby v poľnohospodárstve a enviromentálnej záťaži v danej lokalite. Vyššie dávkovanie sa odporúča pri pestovaní plodín, ktoré sú určené pri výrobe potravín a krmív, ale aj tam kde sú väčšie zdroje znečistenia životného prostredia.

Ak Vás toto 100% prírodne organické hnojivo Humac® Agro zaujalo a chcete sa dozvedieť podrobnejšie informácie tak stačí kliknúť TU.

V prípade nejasnosti alebo iných otázok nás neváhajte kontaktovať.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi

logo visalogo mastercardlogo platobná brána comgate

logo rainbird    logo wiper    logo hunterSphere

Náš príbeh

OZY záhradniny sú tu pre Vás či už ste záhradný nadšenec, realizátor, záhradníctvo, alebo prevádzkujete eshop so záhradníckym sortimentom. Našou prioritou je Vám prinášať produkty a služby vysokej kvality, aby ste Váš problém vyriešili natrvalo. Vďaka kvalitným produktom a Vám - našim stálym zákazníkom  sa nám neustále darí prinášať novinky v oblasti záhradníctva na slovenský trh.

Široký sortiment pre vaše domy a záhrady. Okrem záhradkárskych potrieb v našej ponuke nájdete aj gumovú dlažbu, detské šmýkačky, fotovoltiku a iné. Objednajte si niečo z nášho e-shopu alebo nás navštívte v našej kamennej predajni v Žiline.

Našou odmenou sú spokojní zákazníci.

Tešíme sa na vás!

Váš OZY team.

Kde nás nájdete

OZY s.r.o.
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina

Nájdete nás aj na MALL.SK

Kontakty
Logo
OZY pre domy a záhrady
Po-Pia 8:00-16:30hod
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk