slovakia flagczech flag
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pia 8:00-11:20, 12-16:00hod
0 ks
za € 0,00
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 • Štítky blogu
 1. Úvod
 2. Tipy a rady do záhrady
 3. Úprava záhrady
 4. Humac® Agro - Prírodné hnojivo ako stimulátor úrodnosti pôdy

Humac® Agro - Prírodné hnojivo ako stimulátor úrodnosti pôdy

Prírodné hnojivo Humac® Agro Vám ponúka nový pohľad na pôdu a pestovanie rastlín. Hnojivo prispieva k efektívnejšiemu pestovaniu, má pozitívny vplyv na životné prostredie. Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje úrodnosť pôdy a zároveň efektivitu výroby je množstvo a kvalita organických látok obsiahnutých v pôde. Dôležitú úlohu pre kvalitu pôdy zohráva hlavne stabilná forma pôdy, ktorá je tvorená najmä humusovými látkami, ktorými sú aj humínové kyseliny.

V poľnohospodárstve je aplikácia huminových kyselín do pôdy bežnou záležitosťou, nakoľko sa nachádzajú v mnohých organických hnojivách ako napr. kravský hnoj, rašelina, rôzne druhy kompostov a podobne.

Na rozdiel od vyššie spomenutých organických hnojív obsahuje Humac® Agro aktivované humínové kyseliny v koncentrovanej forme s komplexnejšou štruktúrou. Produkt sa vyrába z leonarditu (ten predstavuje druh oxidovaného lignithového uhlia, ktoré vzniklo už pred 70 miliónmi rokov. Ide o plne prírodnú organickú hmotu, ktorá obsahuje uhlík, makro a mikro živiny, ale ešte nedosiahla úroveň uhlia. Deriváty leonarditu nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach ako kozmetika, farmácia, agro).

Komplexné pôsobenie Humacu zlepší podmienky rastu, zvýši úrodu, nutričnú hodnotu pestovaných rastlín a spolu s nižšou spotrebou minerálnych hnojív výrazne zvýši rentabilitu pestovania.

Hlavné vlastnosti resp. účinky hnojiva Humac® Agro:

 • významným spôsobom zlepšuje štruktúru pôdy, zvyšuje pôrovitosť, zlepšuje vodný a vzdušný režim pôdy,
 • zadržuje vodu v pôde a výrazne znižuje riziko vodnej erózie,
 • stimuluje rast koreňového systému,
 • ozdravuje zamorené pôdy,
 • výrazne zamedzuje stratám živín z pôdy (pôsobí ako inhibítor nitrifikácie)
 • optimalizuje využitie živín,
 • optimalizuje pH pôdy,
 • znižuje potreby minerálnych hnojív až do 50%,
 • zvyšuje množstvo prospešných mikroorganizmov v pôde,
 • obsahuje všetky v prírode sa vyskytujúce makro, mikro a stopové prvky a aminokyseliny prírodného pôvodu,
 • viaže v pôde rizikové látky ako ťažké kovy, rezíduá pesticídov, kongenéry PCB, dioxíny čím výrazne obmedzí prípadnú fytotoxicitu rastlín, súčasne podporuje degradáciu niektorých druhov škodlivín v pôde,
 • umožňuje aplikáciu na miestach kde sú chránené resp. sú tam legislatívne nariadené obmedzenia v súvislosti s aplikáciou minerálnych hnojív, ako sú napr. ochranné pásma vodných zdrojov, chránené vodohospodárske oblasti, zraniteľné oblasti a stahovité pozemky,
 • zvyšuje odolnosť rastlín pred nepriaznivým abiotickým faktorom a pozitivné vplýva na ich zdravotnú nezávadnosť.

Použitie prírodného hnojiva Humac®Agro

 • hnojivo Humac® Agro je možné aplikovať na bežné pestované poľné a špeciálne plodiny, okrem tých, ktoré potrebujú výrazne odlišné pH pôdy od neutrálneho ako napr. čučoriedky,
 • ekologické hnojivo nájde svoje uplatnenie  v poľnohospodárstve, lesníctve a okrasnom záhradníctve,
 • môžete ho použiť k listovej, hlúbovej, plodovej a koreňovej zelenine, strukovinám a ovocným plodom a viniču, ovocným a okrasným stromom, krom, poľným plodinám, bylinkám, okrasným rastlinám a kríkom, listnatým a ihličnatým stromom, na trávnik, k príprave kompostu, taktiež ako náhradu maštaľného hnoja a na oživenie pôdy bez ornice a jalové pôdy.

Použitie v zelenine a zemiakoch

 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Podpora koreňovej sústavy, pôdneho života a zdravotného stavu porastov
 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do rastlín

 

Použitie v poľných plodinách

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Zniženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Riešenie pre oblasti s odmedzeným použitím dusíkatých hnojívPoužitie v ovocných sadoch

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Stimulácia koreňovej sústavy a lepšia ujateľnosť výpestkov
 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastov
 • Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do plodov

 

Použitie v okrasnej a verejnej zeleni

 • Dlhodobé zvýšenie kvality a úrodnosti pôdy
 • Stimulácia koreňovej sústavy a lepšia ujateľnosť výpestkov
 • Sýtejšie sfarbenie a vitálnejší rast
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdyPoužitie v jahodách a drobnom ovocí

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Stimulácia koreňovej sústavy, lepšia ujateľnosť a zimovzdornosť
 • Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do plodov
 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
 • Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastu

 

Použitie v trávniku

 • Zvýšenie estetickej hodnoty a kvality trávnika
 • Stimulácia koreňovej sústavy a vyššia odolnosť voči mechanickému zaťažovaniu
 • Lepšie hospodárenie s vodou a vyššia odolnosť voči suchu
 • Lepšie hospodárenie so živinami a nižšie riziko popálenia porastu
 • Zvýšený výkon fotosyntézy, sýtejšie sfarbenie
 • Podpora odnožovania, vitálnejší porast a rýchlejšia regenerácia

 

Použitie vo vinohradoch

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív
 • Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastov
 • Eliminácia erózie a degradácie pôdy
 • Podpora koreňovej sústavy a zvýraznenie "terrior"

 

 

Spôsob aplikácie prírodného hnojiva Humac® Agro

 • huminové kyseliny vyžadujú určitý čas nato, aby s minerálnou časťou pôdy vytvorili tzv. organominerálne komplexy, vďaka ktorým sa môže ich pozitívne pôsobenie na pôdu a rastliny naplno prejaviť,
 • hnojivo sa môže aplikovať celoročne, najvhodnejší čas na aplikáciu je však mimo hlavného vegetačného rastu plodín to je od jesene do skorej jari,
 • odporúča sa aplikovať hnojivo na vrch pôdy, ideálne plytko zapracovať do vrchnej vrstvy pôdy do cca 10cm, prípadne priamo ku koreňom rastlín,
 • ak chcete vykonávať aplikáciu na miesta, kde už bol predtým Humac® Agro použitý tak odporúčame až po 3-4 rokoch jeho predchádzajúcej aplikácie,
 • po aplikácií Humac® Agro sa odporúča počas vyššie spomenutého obdobia znížiť dávkovanie všetkých minerálnych hnojív, najmä dusikatých rádovo až o cca 30 - 50% v porovnaní s dávkami na základe bilančných metód.

Dávkovanie prírodného hnojiva Humac® Agro v závislosti od obsahu humusových látok v pôde

 • ako základnú dávku je možné považovať cca 20 - 30 kg/100m2, v opodstatnených prípadoch aj viac. To však závisí od mnohých faktorov, najmä od bonity pôdy, intenzity výroby a enviromentálnej záťaže,
 • dávkovanie jednotlivých drevín a krov pri a po výsadbe je v rozmedzí od 100 - 400g/ks, to závisí nielen od vyššie spomených faktorov, ale aj od veľkosti výpestku pri výsadbe, od veku už založeného porastu, veľkosti a kondície konkrétnej rastliny resp. porastu,
 • základné dávkovanie pre záhradky:
  • 2 až 3 kg /10m2
 • zelenina listová (šalát, špenát), hlúbová (kapusta, kel, karfiol, brokolica), plodová (uhorka, paradajka, paprika, tekvica, dyne), strukoviny:
  •  3,5 až 5 kg/10m2
 • koreňová zelenina a intenzívne kultúry (červená repa, mrkva, zeler, petržlen a zemiaky):
  • 3 až 4 kg/10m2
 • ovocné plodiny (maliny, jahody, ríbezle):
  • 3,5 až 5 kg/10m2
 • ovocné a okrasné stromy a kry, vinič - aplikácia k jednotlivým rastlinám:
  • 2 až 5 kg/10ks
 • poľné plodiny (obilie, kukurica, repka, slnečnica, sója, atď.):
  • 2 až 5 kg/10m2
 • bylinky:
  • 2,5 až 3 kg/m2
 • okrasné rastliny a kríky, listnaté a ihličnaté stromy:
  • 2 až 3 kg/10ks
 • trávnik:
  • 2 kg/10m2
 • príprava kompostu:
  •  3 až 5 % postupným pridávaním do kompostovanej hmoty
 • náhrada maštaľného hnoja v dávke 40-50t/ha:
  • 5 kg/10m2
 • pôdy bez ornice a jalové:
  • 10-30kg/10m2 t.j. základná dávka na oživenie pôdy

Použitie produktu Humac Agro

Zásadné faktory pre dávkovanie hnojiva Humac® Agro

 • Bonita pôdy
 • Spôsob obhospodarovania pôdy
 • Enviromentálna záťaž

Rozhodujúcou pre úrodnosť pôdy na danej lokalite je jej bonita a charakteristické vlastnosti prevažujúceho pôdneho typu. Pokiaľ máte pôdu s nižšou bonitou resp. nižšou prirodzenou úrodnosťou pôdy, tak sa odporúča vyššie dávkovanie Humacu Agro. Pri jalových pôdach sa odporúča aplikovať tzv. melioračné dávky cca 1-3 t/ha.

Spôsob akým sa obhospodaruje pôda a vyživuje porast výraznou mierou vplýva na obsah humusových látok v pôde a jej úrodnosť. Ak sa pravidelne intenzívne obhospodaruje úôda a dostatočne sa vyživuje minerálnymi hnojivami, tak je podporovaná mineralizácia pôdnej organickej hmoty. V prípade, že sa pri tomto spôsobe obhospodárovania nevracia dostatočné množstvo hmoty späť do pôdy, tak to vedie k tomu, že sa postupne znižuje obsah humusu v pôde a môže sa narušiť stabilita pôdnych agregátov, postupne zhoršiť pôdna struktúra a následne degradovať pôda. Dávkovanie Humacu Agro sa preto odporúča prispôsobiť intenzite a spôsobu obhospodárovania pôdy, aj v nadväznosti na obsah organických látok v pôde. Všeobecne sa však odporúča aplikácia vyššie dávky produktu pokiaľ je vyššia miera obrábania pôdy, vyššia miera mineralizácie pôdy a zároveň aj záporná bilancia organických látok v pôde.

Z hľadiska enviromentálnej záťaže je potrebné dávkovanie prípravku Humac® Agro prispôsobiť charakteru výroby v poľnohospodárstve a enviromentálnej záťaži v danej lokalite. Vyššie dávkovanie sa odporúča pri pestovaní plodín, ktoré sú určené pri výrobe potravín a krmív, ale aj tam kde sú väčšie zdroje znečistenia životného prostredia.

Ak Vás toto 100% prírodne organické hnojivo Humac® Agro zaujalo a chcete sa dozvedieť podrobnejšie informácie tak stačí kliknúť TU.

V prípade nejasnosti alebo iných otázok nás neváhajte kontaktovať.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi

       

 

Náš príbeh

OZY záhradniny sú tu pre Vás či už ste záhradný nadšenec, realizátor, záhradníctvo, alebo prevádzkujete eshop so záhradníckym sortimentom. Našou prioritou je Vám prinášať produkty a služby vysokej kvality, aby ste Váš problém vyriešili natrvalo. Vďaka kvalitným produktom a Vám - našim stálym zákazníkom, sa nám neustále darí prinášať novinky v oblasti záhradníctva na slovenský trh.

Široký sortiment pre vaše domy a záhrady. Okrem záhradkárskych potrieb v našej ponuke nájdete aj gumovú dlažbu, detské šmýkačky či elektrokolobežky. Objednajte si niečo z nášho e-shopu alebo nás navštívte v našej kamennej predajni v Žiline.

Našou odmenou sú spokojní zákazníci.

Tešíme sa na vás!

Váš OZY team.

Kde nás nájdete

OZY s.r.o.
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina

Nájdete nás aj na MALL.SK

Kontakty
Logo
OZY pre domy a záhrady
Po-Pia 8:00-11:20, 12-16:00hod
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk